Beantwoording van vragen aan Minister Plasterk over het weigeren van een verzoek om open data

In juni is de Wet Hergebruik Overheidsinformatie aangenomen. Deze wet verplicht overheden om openbare overheidsinformatie voor hergebruik beschikbaar te stellen als daar om verzocht wordt, tenzij sprake is van een aantal in de wet beschreven uitzonderingsgronden. Nu bereikt mij het bericht dat YAZULA al vanaf 2013 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie probeert NL Alert berichtgeving als open data ontsloten te krijgen. Dit is tot op heden niet gelukt. De afwijzingsbrief vindt u in de bijlage. Deze afwijzing schetst mijn verbazing, omdat deze in strijd lijkt te zijn met de Wet Hergebruik Overheidsinformatie en het gedachtegoed er achter. Daarom heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld aan de Minister die verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de betreffende wet, namelijk Minister Plasterk. Ook de vragen vindt u in de bijlage. Tevens toegevoegd in de bijlage is de beantwoording van de Minister op de vragen.